Zákon č. 35/1946 Sb.Zákon o obnovení university v Olomouci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-35
Částka 16/1946
Platnost od 04.03.1946
Účinnost od 04.03.1946
Aktuální znění 04.03.1946

35.

Zákon

ze dne 21. února 1946

o obnovení university v Olomouci

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé, chtějíc odčiniti nepřátelské akty rakouských vlád proti starobylé universitě olomoucké, usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Starobylá universita olomoucká se obnovuje v plném rozsahu jako československá státní universita v Olomouci s fakultami bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filosofickou a bude se nadále nazývati "Universita Palackého".

§ 2

(1) Fakultě bohoslovecké se ponechává pojmenování "Cyrilo-metodějská fakulta bohoslovecká".

(2) Dobu, kdy zahájí činnost fakulty právnická, lékařská a filosofická, stanoví ministr školství a osvěty.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.03.1946 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:32)
0. 04.03.1946 Vyhlášené znění