Zákon č. 30/1946 Sb.Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-30
Částka 13/1946
Platnost od 28.02.1946
Účinnost od 01.03.1946
Aktuální znění 29.09.1950

30.

Zákon

ze dne 19. února 1946

o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná

Čl. XXI

Závěrečná a přechodná ustanovení

§ 106

Příslušnost v trestním řízení důchodkovém

Pokud jde o příslušnost v trestních věcech důchodkových, může učiniti ministr financí v dohodě s pověřencem financí vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení opatření odchylná od dosavadní úpravy.

Dnem 1. 7. 1950 opětovně pozbývají účinnosti ustanovení §§ 92 až 96 zákona č. 30/1946 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.

Dnem 29. 9. 1950 opětovně pozbývají účinnosti ustanovení §§ 97 až 104 zákona č. 30/1946 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
162/1948 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
159/1947 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
39/1947 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
218/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
104/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
98/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
82/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
58/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
Je měněn
133/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o lihovém monopolu
82/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
63/1950 Sb. Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
283/1948 Sb. Zákon o všeobecné dani
49/1948 Sb. Zákon o zemědělské dani
162/1946 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 35 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Je odkazován z
133/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o lihovém monopolu
82/1950 Sb. Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
63/1950 Sb. Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
264/1949 Sb. Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona o všeobecné dani
116/1949 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě
283/1948 Sb. Zákon o všeobecné dani
167/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
147/1948 Sb. Vyhláška ministra financí o paušálu daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za kalendářní rok 1946
49/1948 Sb. Zákon o zemědělské dani
169/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
61/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
231/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
185/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
162/1946 Sb. Zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 35 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
98/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
58/1946 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Odkazuje na
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
118/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
7. 29.09.1950 133/1950 Sb. Aktuální znění (exportováno 05.04.2020 21:37)
6. 01.07.1950 - 28.09.1950 82/1950 Sb.
5. 09.06.1950 - 30.06.1950 63/1950 Sb.
4. 01.01.1949 - 08.06.1950 283/1948 Sb.
3. 14.04.1948 - 31.12.1948 49/1948 Sb.
2. 01.07.1946 - 13.04.1948 162/1946 Sb.
1. 01.03.1946 - 30.06.1946
0. 28.02.1946 Vyhlášené znění