Nařízení vlády č. 3/1946 Sb.Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-3
Částka 2/1946
Platnost od 21.01.1946
Účinnost od 01.11.1945
Aktuální znění 01.11.1945

3.

Vládní nářízení

ze dne 21. prosince 1945

o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 19, odst. 1 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně:


§ 1

Úroková sazba ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny, učiněných v nových platidlech (§ 2, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny), činí 1 3/4 %.


§ 2

Vládní nařízení ze dne 17. července 1945, č. 34 Sb., o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny se zrušuje.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1945 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr pošt.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr . Stránský v. r.

Kopecký v. r.

Široký v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

gen. Hasal v. r.

gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
Ruší
34/1945 Sb. Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
Je odkazován z
44/1949 Sb. Zákon o úpravě právních poměrů souvisících s reorganisací velitelského sboru vojska
319/1948 Sb. Zákon o zlidovění soudnictví
77/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
Odkazuje na
91/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o obnovení československé měny
34/1945 Sb. Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.1945 Aktuální znění (exportováno 01.12.2020 23:03)
0. 01.11.1945 Vyhlášené znění