Nařízení vlády č. 231/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-231
Částka 101/1946
Platnost od 19.12.1946
Účinnost od 19.12.1946
Aktuální znění 19.12.1946

231.

Vládní nařízení

ze dne 6. prosince 1946,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1

(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládního nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., se mění takto:

"b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 165.-Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu."

(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu

 
Saz. čís.Druh zbožíStálá náhradní dávka Vyměřovací  základna Tára pro vnitřní obaly 
Kčs 
 109   Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových % alkoholu     
 1 237 50  100 kg čisté váhy nebo 100 litrů  pro sudy 13 % 
 nebo  
 165  100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových procent  pro sudy 13 %  
 620*  Ethylnatý ether (sirný ether)  28 875  100 kg čisté váhy pro sudy 20 % 
 630  Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových % alkoholu 2 475  100 litrů  
 632  Alkoholické aromatické tresti  14 850  
 633b  Voňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol  14 850  
*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům nevybírá se náhradní dávka,  předloží-li strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25. května 1903, č. 135 ř. z. (nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903, č. 34.504) povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
167/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
169/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
61/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Odkazuje na
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.12.1946 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 05:09)
0. 19.12.1946 Vyhlášené znění