Vyhláška č. 224/1946 Sb.Vyhláška ministra dopravy o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-224
Částka 98/1946
Platnost od 13.12.1946
Účinnost od 13.12.1946
Aktuální znění 13.12.1946

224.

Vyhláška ministra dopravy

ze dne 3. prosince 1946

o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně

Podle § 10, odst. 2 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), vyhlašuji:


§ 1

Ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad v dohodě s ministerstvem národní obrany a s ministerstvem financí rozšiřuje podle § 162, odst. 1 železničního zákona koncesi pro troleybusovou dráhu ve Zlíně, uveřejněnou vyhláškou ministra dopravy a techniky ze dne 2. dubna 1943, č. 114 Sb., také pro veřejnou přepravu zboží v rozsahu, určeném v § 1 této koncese.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Pietor v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.12.1946 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 03:04)
0. 13.12.1946 Vyhlášené znění