Nařízení vlády č. 217/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-217
Částka 95/1946
Platnost od 07.12.1946
Účinnost od 07.12.1946
Aktuální znění 07.12.1946

217.

Vládní nařízení

ze dne 22. listopadu 1946,

jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, jehož účinnost ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., byla prodloužena zákonem ze dne 8. července 1946, č. 149 Sb.:


§ 1.

Doba zvýšeného ohrožení republiky ve smyslu § 18 dekretu č. 16/1945 Sb., jehož účinnost ve znění zákona č. 22/1946 Sb. byla prodloužena zákonem č. 149/1946 Sb., se končí dnem 31. prosince 1946.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r. též za ministra Masaryka a státního tajemníka Dr. Clementise

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Široký v. r.

Hála v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Stránský v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Mění
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Je odkazován z
9/1947 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretů presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Odkazuje na
149/1946 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.12.1946 Aktuální znění (exportováno 19.10.2019 02:34)
0. 07.12.1946 Vyhlášené znění