Zákon č. 212/1946 Sb.Zákon o zimním čase

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-212
Částka 92/1946
Platnost od 27.11.1946
Účinnost od 27.11.1946
Aktuální znění 27.11.1946

212.

Zákon

ze dne 21. listopadu 1946

o zimním čase.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času zimní čas a určovala jeho počátek a konec.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Nosek v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
213/1946 Sb. Vládní nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.11.1946 Aktuální znění (exportováno 01.04.2020 19:50)
0. 27.11.1946 Vyhlášené znění