Vyhláška č. 210/1946 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-210
Částka 91/1946
Platnost od 26.11.1946
Účinnost od 26.11.1946
Aktuální znění 26.11.1946

210.

Vyhláška ministerstva národní obrany

ze dne 11. listopadu 1946

o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947

Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:


§ 1

(1) Pro lékaře, zvěrolékaře a magistry farmacie se stanoví jako nástupní termíny do presenční služby a do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy v roce 1947 dni 2. ledna, 2. května a 1. září.

(2) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavci 1 jednotlivě svolávacími lístky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


arm. gen. Svoboda v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
10/1947 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.11.1946 Aktuální znění (exportováno 10.04.2020 03:26)
0. 26.11.1946 Vyhlášené znění