Zákon č. 206/1946 Sb.Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-206
Částka 90/1946
Platnost od 20.11.1946
Účinnost od 01.01.1946
Aktuální znění 01.01.1946

206.

Zákon

ze dne 16. října 1946

o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Zvláštní služební přídavek podle § 1 zákona ze dne 12. dubna 1946, č. 103 Sb., o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců, přísluší justičním důstojníkům z povolání, důstojníkům a gážistům mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a u vojenských justičních úřadů i ostatním zaměstnancům.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Souvislosti

Odkazuje na
103/1946 Sb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1946 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 15:35)
0. 01.01.1946 Vyhlášené znění