Vyhláška č. 175/1946 Sb.Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-175
Částka 75/1946
Platnost od 27.09.1946
Účinnost od 12.10.1946
Aktuální znění 12.10.1946

175.

Vyhláška ministra techniky

ze dne 7. září 1946,

kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)

Ministerstvo techniky vyhlašuje v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 2 vládního nařízení č. 109/1942 Sb.:


§ 1

Z účinnosti § 1 vl. nař. č. 109/1942 Sb. se vyjímají tyto obce:

a) v zemi České: Beroun, Havlíčkův Brod, Čáslav, Domažlice, Jindřichův Hradec, Humpolec, Chrudim, Jičín, Klatovy, Louny, Mělník, Náchod, Nová Paka, Poděbrady, Rakovník, Rokycany, Roudnice nad Labem, Říčany, Strakonice a Turnov,

b) v zemi Moravskoslezské: Hodonín a Třebíč.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dne po vyhlášení.


Ing. Kopecký v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 12.10.1946 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 22:07)
0. 27.09.1946 Vyhlášené znění