Vyhláška č. 17/1946 Sb.Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-17
Částka 6/1946
Platnost od 13.02.1946
Vyhlášené znění 13.02.1946

17.

Vyhláška

Ministra vnitra

ze dne 2. února 1946,

kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové


V zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové, opravuje se v čl. 1, odst. 3 citace "Zákon ze dne 19. prosince 1934, č. 226 Sb., o branném příspěvku" na "Zákon ze dne 19. prosince 1934, č. 266 Sb., o branném příspěvku".


Nosek v. r.

Souvislosti

Mění
161/1945 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
Je odkazován z
44/1950 Sb. Vládní nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948
99/1948 Sb. Zákon o národním pojištění
Odkazuje na
161/1945 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 13.02.1946 Vyhlášené znění