Vyhláška č. 16/1946 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-16
Částka 6/1946
Platnost od 13.02.1946
Účinnost od 13.02.1946
Aktuální znění 13.02.1946

16.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 4. února 1946

o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem

Ministr zahraničních věcí vyhlašuje podle § 2, písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 19 Sb., o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé:


Se zřetelem ke změně mezistátních a hospodářsko-politických poměrů pozbyly dnem 29. září 1938 platnosti veškeré obchodní smlouvy, dohody, úmluvy a ujednání, sjednané mezi republikou Československou a Rakouskem, zejména

Obchodní dohoda ze dne 4. května 1921, vyhlášená pod č. 14/1923 Sb. a

Dodatková úmluva ze dne 2. dubna 1936 se závěrečným protokolem a dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, vyhlášená pod č. 233/1936 Sb.


Dr. Clementis v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
19/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
Je odkazován z
65/1948 Sb. Zákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.02.1946 Aktuální znění (exportováno 27.11.2020 03:36)
0. 13.02.1946 Vyhlášené znění