Zákon č. 158/1946 Sb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-158
Částka 67/1946
Platnost od 05.08.1946
Účinnost od 01.07.1946
Aktuální znění 01.07.1946

158.

Zákon

ze dne 11. července 1946,

jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

V čl. I., § 1, odst. 1 a v čl. II. zákona č. 24/1946 Sb., se nahrazují slova "30. června 1946" slovy "31. prosince 1946".


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.

Souvislosti

Mění
24/1946 Sb. Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
Odkazuje na
24/1946 Sb. Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1946 Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 00:48)
0. 01.07.1946 Vyhlášené znění