Vyhláška č. 150/1946 Sb.Vyhláška ministra financí o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-150
Částka 62/1946
Platnost od 09.07.1946
Účinnost od 01.07.1946
Aktuální znění 01.07.1946

150.

VYHLÁŠKA

Ministra financí

ze dne 22. června 1946

o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov

Podle § 1 vládního nařízení ze dne 14. května 1946, č. 108 Sb., kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně, stanovím:


§ 1

Berní úřad, na který přechází dnem 1. července 1946 agenda, kterou dosud vykonává Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně, je berní úřad Brno-venkov.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1946.


Dr. Šrobár v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
108/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1946 Aktuální znění (exportováno 22.08.2019 09:47)
0. 01.07.1946 Vyhlášené znění