Zákon č. 149/1946 Sb.Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-149
Částka 62/1946
Platnost od 09.07.1946
Účinnost od 09.07.1946
Aktuální znění 09.07.1946

149.

Zákon

ze dne 8. července 1946

o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účinnost dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, a dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu, se prodlužuje do 8. ledna 1947.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 9. července 1946; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Vošáhlík v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Mění
17/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
Je odkazován z
172/2002 Sb. Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
245/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
217/1946 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
149/1946 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví
Odkazuje na
149/1946 Sb. Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky i mimořádném lidovém soudnictví
17/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o Národním soudu
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.07.1946 Aktuální znění (exportováno 18.09.2020 19:33)
0. 09.07.1946 Vyhlášené znění