Zákon č. 13/1946 Sb.Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-13
Částka 6/1946
Platnost od 13.02.1946
Účinnost od 13.02.1946
Aktuální znění 13.02.1946

13.

Zákon

ze dne 15. ledna 1946,

kterým se zrušuje Exportní ústav československý.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Exportní ústav československý, zřízený vládním nařízením ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb. a reorganisovaný vládním nařízením ze dne 20. června 1940, č. 240 Sb. ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 44 Sb. z r. 1941, se zrušuje. Jeho likvidaci provede ministerstvo zahraničního obchodu.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr zahraničního obchodu.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r. za Dr. Ripku

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.02.1946 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 01:19)
0. 13.02.1946 Vyhlášené znění