Nařízení vlády č. 108/1946 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-108
Částka 48/1946
Platnost od 29.05.1946
Účinnost od 29.05.1946
Aktuální znění 29.05.1946

108.

Vládní nařízení

ze dne 14. května 1946,

kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 ústavní listiny, § 99 zákona o organisaci soudů a čl. V, odst. 2 nesporného patentu:


§ 1

Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně, zřízená vládním nařízením ze dne 29. března 1928, č. 50 Sb., jímž se zrušují schovací úřady civilních soudů v Praze a v Brně, se dnem 1. července 1946 zrušuje; agenda, kterou dosud vykonává, přechází tímto dnem na berní úřad, který bude určen vyhláškou ministra financí, uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí v dohodě s ministrem spravedlnosti.


Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v . r.

Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
150/1946 Sb. Vyhláška ministra financí o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.05.1946 Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 10:35)
0. 29.05.1946 Vyhlášené znění