Nařízení vlády č. 104/1946 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1946-104
Částka 47/1946
Platnost od 21.05.1946
Účinnost od 21.05.1946
Aktuální znění 21.05.1946

104.

Vládní nařízení

ze dne 30. dubna 1946,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1

(1) Ustanovení § 219, odst. 2 a 3 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, se mění takto:

"(2) Ze zboží jmenovaného v seznamech A a B níže uvedených se vybírá náhradní dávka za daň z cukru a za monopolní daň z lihu.

(3) Žádá-li strana prohlašujíc zboží výslovně, aby se vyměřila náhradní dávka podle skutečného obsahu cukru nebo alkoholu, vyměří se:

a) ze zboží vyrobeného z cukru saz. čís. 19 nebo s přísadou tohoto cukru náhradní dávka částkou 500 Kčs za 100 kg čisté váhy použitého cukru;

b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 115 Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu."

(2) Seznamy A a B uvedené v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

A. Náhradní dávka za daň z cukru.

 
Saz. čís.Druh zbožíStálá náhradní dávka obaly Vyměřovací základnaTára pro vnitřní obaly
Kčs
108bLihové tekutiny pálené, s přísadou cukru (likéry, punčové tresti atd.)150100 litrů 
112Uměle připravené nápoje, slazené (limonády)225 
114Pečivo s přísadou cukru (s cukrem připravované biscuity (sušenky), kakesy, koláče, perník,
oplatky, paštiky, dorty, suchary a podobné věci)
100  100 kg čisté váhy   pro plechové krabice 14 %, pro kartonove obaly 10 % 
127    Čokoláda a jiné čokoládové výrobky s cukrem275pro bedničky 15 % pro plechové 
Čokoládová cukrátka425krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 % 
130 a 131Plody cukrem obalované (pomerančová kůra, citronát atd.), pak cukrem obalované koření, kořínky, květinové listy a pod.300pro dřevěné bedničky 12 % pro kartonové obaly 7 % pro 
  Povidla, pasty, huspeniny, zavařeniny, kdoulová šťáva, rosoly atd. vše s cukrem zavařované250sklenice, láhve, hrnce 25 %, pro plechové krabice 10 % 
130 131 132Ovocné a bobulové šťávy s přísadou cukru, jakož i uměle připravené nápoje slazené, nikoli však alkoholické225100 litrů 
131 a 132     Cukrátka (bonbony, karamely, dragées, desertní bonbony, fondants, pokroutky, mátové, pralinky, pokroutky z čištěného cukru, rock-drops, pěnové výrobky (španělský vítr), marcipán, cukr ječný, limonádový prášek, celtličky atd.)425  100 kg čisté váhy   pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 % 
Dětské moučky, dětské, moučky mléčné kaštanová moučka, s přísadou cukru150pro plechové krabice 10 % 
Turecký med, cukroví, zboží tragantové100pro plechové krabice 14 %, pro pro kartonové obaly 10 % 
Zahuštěné nebo sušené mléko, s přísadou cukru200pro kartonové obaly 10 % 

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu.

 
Saz. čís.Druh zbožíStálá náhradní dávka  Vyměřovací základnaTára pro vnitřní obaly
Kčs
109Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto,
sherry, xeres a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22 1/2 objemových % alkoholu 
862,50100 kg čisté váhy nebo 100 litrůpro sudy 13 %
  nebo  
  115100 kg čisté váhy (litrů) a stupeň přes 15 objemových %pro sudy 13 %
620*)Ethylnatý ether (sirný ether)20,125100 kg čisté váhypro sudy 20 % 
630Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových % alkoholu1 725100 litrů   
632Alkoholické aromatické tresti10.350 
633bVoňavky a kosmetické prostředky obsahující alkohol10.350 
*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům nevybírá se náhradní dávka, předloží-li strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25. května 1903; č.135 ř. z. (nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903, č. 34.504) povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Laušman v. r.

Masaryk v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Pietor v. r.

Nosek v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
30/1946 Sb. Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
Je odkazován z
167/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
169/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
90/1947 Sb. Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
61/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.05.1946 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 02:05)
0. 21.05.1946 Vyhlášené znění