Nařízení vlády č. 29/1945 Sb.Vládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-29
Částka 14/1945
Platnost od 26.07.1945
Účinnost od 26.07.1945
Zrušeno k 01.07.1950 (64/1950 Sb.)
Minulé znění 26.07.1945 - 30.06.1950

29.

Vládní nařízení

ze dne 10. července 1945

o zvýšení státního příspěvku vyživovacího

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. I, § 2 opatření Stálého výboru ze dne 11. října 1938, č. 227 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o státním příspěvku vyživovacím:


§ 1

(1) Státní příspěvek vyživovací, stanovený v čl. I, § 1, odst. 1 opatření Stálého výboru č. 227/1938 Sb., se zvyšuje a činí pro osobu a den:

a) pro osobu, která v domácnosti zastupuje k vojenské službě povolaného,20 K,
b) pro ostatní oprávněné 10 K.

(2) Za osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného, se považuje manželka, která s povolaným žije ve společné domácnosti, jinak - a to za téhož předpokladu - nejstarší z osob majících nárok na vyživovací příspěvek.

(3) Ustanovení § 3, odst. 5 zákona ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb., o státním příspěvku vyživovacím, ve znění čl. I, § 1, odst. 2 opatření Stálého výboru č. 227/1938 Sb., se zrušuje.


§ 2

Toto nařízení platí jen v zemích České a Moravskoslezské, nabývá účinnosti dnem vyhlášení a vztahuje se i na dobu od 1. května 1945; provede je ministr vnitra v dohodě s ministry národní obrany a financí.


Fierlinger v. r.

David v. r.

Laušman v . r.

Gottwald v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Šrámek v. r.

gen. Hasal v. r.

Ursíny v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

tiež za ministra Masaryka

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Kopecký v. r.

Lichner v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
64/1950 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
Je odkazován z
64/1950 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
15/1946 Sb. Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.07.1945 - 30.06.1950
0. 26.07.1945 Vyhlášené znění