Vyhláška č. 2/1945 Sb.Vyhláška předsedy vlády o zrušení Státní rady

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-2
Částka 2/1945
Platnost od 30.04.1945
Účinnost od 30.04.1945
Aktuální znění 30.04.1945

2.

Vyhláška

předsedy vlády

ze dne 4. dubna 1945

o zrušení Státní rady


Ve smyslu čl. 1, odst. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 11. října 1944 o době trvání Státní rady č. 13 Úředního věstníku československého vyhlašuji tímto zrušení Státní rady dnem 4. dubna 1945.


Zd. Fierlinger v. r.

Souvislosti

Je odkazován z
55/1995 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.04.1945 Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 12:33)
0. 30.04.1945 Vyhlášené znění