Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS

Nejpoužívanější dokumenty

9 Afs 237/2018 - 50Rozsudek NSS ze dne 25.06.2020
26 Cdo 2085/2019Usnesení NS ze dne 26.05.2020
25 Cdo 1778/2019Rozsudek NS ze dne 15.10.2019
22 Cdo 1772/2010Rozsudek NS ze dne 12.10.2010
2 As 349/2020 - 20Usnesení NSS ze dne 24.11.2020
1 Afs 103/2009 - 232Rozsudek NSS ze dne 03.02.2010 Daňové řízení: prokazování obchodní zvyklosti
23 Cdo 1909/2011Rozsudek NS ze dne 24.04.2013
21 Cdo 4041/2018Rozsudek NS ze dne 28.08.2020 Vymezení pojmu "správní činnosti" ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o úřednících
62 A 104/2017 - 58Rozsudek KSBR ze dne 21.02.2019
Pl. ÚS 10/17 #1Nález ÚS ze dne 03.11.2020 Negativní registr dlužníků (spotřebitelů)
2 Afs 32/2008 - 116Rozsudek NSS ze dne 26.02.2010
8 As 76/2019 - 26Rozsudek NSS ze dne 28.08.2020
8 Afs 22/2017 - 46Rozsudek NSS ze dne 10.01.2019
5 Afs 148/2006Rozsudek NSS ze dne 21.09.2007 Daň z příjmů: neoprávněné podnikání; ostatní příjmy
27 Cdo 1916/2019Usnesení NS ze dne 21.10.2020
65 Af 105/2016 - 66Rozsudek KSOL ze dne 27.06.2018
30 Cdo 1435/2015Usnesení NS ze dne 20.12.2016
26 Cdo 2059/2018Rozsudek NS ze dne 05.06.2019
29 ICdo 95/2017Rozsudek NS ze dne 28.03.2019
III. ÚS 430/17 #1Usnesení ÚS ze dne 14.03.2017
2 Afs 160/2016 - 38Rozsudek NSS ze dne 31.05.2017
62 A 44/2013 - 51Rozsudek KSBR ze dne 12.06.2014
9 Afs 81/2007Rozsudek NSS ze dne 09.10.2007
22 Cdo 2851/2013Rozsudek NS ze dne 29.01.2014
Konf 26/2019 - 12Usnesení NSS ze dne 30.11.2020
29 Cdo 1172/2013Usnesení NS ze dne 30.05.2013
6 As 159/2014 - 52Rozsudek NSS ze dne 11.08.2015
5 Afs 83/2012 - 46Rozsudek NSS ze dne 23.08.2013 Řízení před soudem: nezákonnost rozhodnutí správního soudu Daň z přidané hodnoty: důkazní břemeno daňového subjektu; osvobození od daně
4 Afs 210/2014 - 57Usnesení NSS ze dne 24.11.2015 Daňové řízení: povaha daňového penále
1 Afs 183/2014 - 55Usnesení NSS ze dne 16.11.2016 Daňové řízení: daňová kontrola; doměření daně
IV. ÚS 219/03Nález ÚS ze dne 20.02.2004 Řádné odůvodnění rozhodnutí - trestní řízení ve věci podvodu
33 Cdo 1976/2016Rozsudek NS ze dne 28.06.2017
20 Cdo 476/2019Usnesení NS ze dne 23.04.2019
29 ICdo 22/2017Rozsudek NS ze dne 28.02.2019
I. ÚS 4100/18 #1Usnesení ÚS ze dne 12.02.2019
6 Tdo 294/2016Usnesení NS ze dne 30.03.2016
22 Cdo 1472/2020Rozsudek NS ze dne 14.08.2020
8 Afs 304/2018 - 42Rozsudek NSS ze dne 24.09.2020
28 Cdo 255/2020Rozsudek NS ze dne 25.03.2020
8 Afs 23/2018 - 37Rozsudek NSS ze dne 16.01.2020 Daňové řízení: důkazní břemeno Silniční daň: určení poplatníka silniční daně
4 As 202/2019 - 87Rozsudek NSS ze dne 11.10.2019 Řízení před soudem: žaloba podaná osobou z řad dotčené veřejnosti
8 Tdo 667/2018Usnesení NS ze dne 31.10.2018
25 Cdo 3788/2018Rozsudek NS ze dne 11.02.2020
6 As 141/2019 - 64Rozsudek NSS ze dne 28.08.2020
9 Afs 240/2020 - 40Usnesení NSS ze dne 05.11.2020
II. ÚS 2736/19 #1Nález ÚS ze dne 13.10.2020 K otázce posouzení ekonomické závislosti rozhodce; opomenuté důkazy
25 Cdo 3934/2019Usnesení NS ze dne 09.09.2020
65 Af 125/2016 - 41Rozsudek KSOL ze dne 29.03.2018
9 Af 63/2015 - 86Rozsudek MSPH ze dne 04.04.2018
6 A 182/2016 - 63Rozsudek MSPH ze dne 22.02.2018
Pl. ÚS-st. 9/99 #1Stanovisko pléna ÚS ze dne 09.11.1999 Aktivní procesní legitimace státního orgánu k podání ústavní stížnosti
Pl. ÚS 7/17 #1Nález ÚS ze dne 27.03.2018 Protikuřácký zákon aneb úplný zákaz kouření v restauracích
11 Tdo 36/2019Usnesení NS ze dne 30.01.2019
25 Cdo 2143/2019Usnesení NS ze dne 17.10.2019
IV. ÚS 372/17 #1Usnesení ÚS ze dne 25.05.2017 Ke kompetenčnímu sporu o vydávání rozhodnutí o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově
5 As 95/2016 - 76Rozsudek NSS ze dne 28.04.2017
Pl. ÚS 47/06 #1Nález ÚS ze dne 02.06.2009 Obecně závazná vyhláška města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí
II. ÚS 460/04Nález ÚS ze dne 27.09.2005 Náležitosti výroku trestního rozsudku
Pl. ÚS 30/09 #1Usnesení ÚS ze dne 02.04.2013 K námitce podjatosti předsedy ÚOHS
5 As 84/2013 - 27Rozsudek NSS ze dne 22.07.2015
Pl. ÚS 18/15 #1Nález ÚS ze dne 28.06.2016 K protiústavnosti zdanění důchodů vysokopříjmových pracujících důchodců
1 As 69/2011 - 176Rozsudek NSS ze dne 14.07.2011 Stavební řízení: dodatečné povolení stavby; výjimka z obecných požadavků na výstavbu; pojem „okna z obytných místností v protilehlých stěnách“
2 Afs 35/2009 - 91Rozsudek NSS ze dne 22.05.2009 Řízení před soudem: dokazování; zásada koncentrace
9 Ca 64/2009 - 74Rozsudek MSPH ze dne 23.05.2012
7 As 75/2008 - 74Rozsudek NSS ze dne 28.05.2009
9 Afs 57/2015 - 120Rozsudek NSS ze dne 15.10.2015
5 Afs 5/2008 - 75Rozsudek NSS ze dne 28.07.2008 Daňové řízení: dokazování; důkazní břemeno správce daně
21 Cdo 2968/2006Rozsudek NS ze dne 20.03.2008
33 Cdo 4789/2009Rozsudek NS ze dne 28.03.2011
Cpjn 203/2007Rozhodnutí NS ze dne 14.04.2010 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 4. 2010 k výkladu ustanovení § 111 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, o zastavení řízení po jeho přerušení.
29 Cdo 3706/2010Rozsudek NS ze dne 25.01.2012
29 Cdo 3269/2010Rozsudek NS ze dne 11.04.2012
28 Cdo 3010/2011Rozsudek NS ze dne 18.09.2012
4 Tdo 162/2011Usnesení NS ze dne 26.04.2011
7 Tdo 1389/2004Usnesení NS ze dne 28.12.2004
22 Cdo 591/2004Usnesení NS ze dne 27.05.2004
20 Cdo 1061/2008Usnesení NS ze dne 27.11.2008
22 Cdo 2941/2004Rozsudek NS ze dne 20.04.2005
7 As 173/2012 - 44Rozsudek NSS ze dne 17.01.2013
22 Cdo 1134/2000Rozsudek NS ze dne 04.12.2000 Zastoupení na základě plné moci. Nezmocněné jednatelství.
2 Afs 102/2008 - 50Rozsudek NSS ze dne 22.09.2009
2 Ads 58/2003Rozsudek NSS ze dne 04.12.2003 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost soudního rozhodnutí
5 Afs 180/2014 - 21Rozsudek NSS ze dne 07.08.2015
15 A 45/2014 - 38Usnesení KSUL ze dne 11.10.2016
2 Afs 24/2007 - 119Rozsudek NSS ze dne 30.01.2008 Daňové řízení: dokazování; důkazní břemeno poplatníka daně z přidané hodnoty a správce daně
10 A 223/2010 - 37Rozsudek MSPH ze dne 14.06.2012
3 Afs 12/2003Rozsudek NSS ze dne 13.04.2004 Daňové řízení: důkazní břemeno
30 A 35/2014 - 75Rozsudek KSPL ze dne 30.03.2015
9 Afs 86/2008 - 89Rozsudek NSS ze dne 16.07.2009 Místní poplatky: poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství
6 Afs 87/2015 - 38Rozsudek NSS ze dne 03.02.2016
1 Afs 73/2004 - 89Usnesení NSS ze dne 03.04.2007 Daňové řízení: zastřený (dissimulovaný) právní úkon
8 Afs 71/2011 - 144Rozsudek NSS ze dne 11.07.2012
8 Afs 70/2011 - 147Rozsudek NSS ze dne 12.07.2012
5 Afs 60/2017 - 60Rozsudek NSS ze dne 30.01.2018 Daň z přidané hodnoty: daňový podvod
II. ÚS 3068/17 #1Usnesení ÚS ze dne 17.10.2017
Pl. ÚS 38/02Nález ÚS ze dne 09.03.2004 Zkoumání majetkových poměrů delikventa
1 As 142/2015 - 49Rozsudek NSS ze dne 14.10.2015
4 Ads 10/2013 - 21Rozsudek NSS ze dne 30.05.2013 Řízení před soudem: přezkoumatelnost správního rozhodnutí Vojáci z povolání: platový výměr vojáka z povolání
1 Afs 107/2004Rozsudek NSS ze dne 10.11.2005 Daň z příjmů: zneužití práva
5 Af 32/2013 - 72Rozsudek MSPH ze dne 19.05.2017
9 Afs 46/2016 - 33Rozsudek NSS ze dne 19.01.2017
I. ÚS 21/94Nález ÚS ze dne 23.06.1994 Institut petice
II. ÚS 20/98Usnesení ÚS ze dne 23.04.1998 Petiční právo a jeho meze
IV. ÚS 80/02Usnesení ÚS ze dne 13.03.2002
II. ÚS 2913/15 #1Usnesení ÚS ze dne 24.11.2015
I. ÚS 173/13 #1Nález ÚS ze dne 20.08.2014 Důkazní standard pro vyslovení neplatnosti právního úkonu pro duševní poruchu jednající osoby
I. ÚS 58/12 #1Usnesení ÚS ze dne 06.03.2012
5 Tdo 213/2017Usnesení NS ze dne 03.05.2017
22 Cdo 5387/2016Usnesení NS ze dne 25.01.2017
30 Cdo 3502/2016Rozsudek NS ze dne 15.02.2017
Pl. ÚS 34/15 #2Nález ÚS ze dne 13.06.2017 Obecně závazná vyhláška města Litvínova č. 3/2013 a obecně závazná vyhláška města Varnsdorfu č. 2/2012 (tzv. sedací vyhlášky)
I. ÚS 2071/17 #1Usnesení ÚS ze dne 15.08.2017
22 Cdo 911/2018Rozsudek NS ze dne 30.10.2019
22 Cdo 4348/2018Rozsudek NS ze dne 21.08.2019 Stavba na sousedním pozemku
30 Cdo 5662/2017Usnesení NS ze dne 27.08.2019
28 Cdo 2959/2018Usnesení NS ze dne 06.02.2019
32 Cdo 209/2019Rozsudek NS ze dne 25.02.2019
IV. ÚS 1102/19 #1Usnesení ÚS ze dne 21.01.2020
Pl. ÚS-st. 33/11 #1Stanovisko pléna ÚS ze dne 08.11.2011 Ústavnost daňové kontroly zahájené bez konkrétními skutečnostmi podloženého podezření
IV. ÚS 759/17 #1Usnesení ÚS ze dne 24.07.2018
Přesunout nahoru