Objednat předplatné

Nejpoužívanější dokumenty

2 Afs 177/2006Rozsudek NSS ze dne 15.05.2007 Daně - daň z přidané hodnoty
20 Cdo 1740/2003Usnesení NS ze dne 24.06.2004
8 Afs 44/2011 - 103Rozsudek NSS ze dne 27.01.2012 Daně - daň z přidané hodnoty
III. ÚS 1517/09 #3Usnesení ÚS ze dne 23.03.2011 Vlastnictví; správní orgán; interpretace; Restituce; pozemek; Správní soudnictví; správní rozhodnutí; Znalecký posudek; Stavba
8 Tdo 833/2005Usnesení NS ze dne 17.08.2005 Podvod; Škoda; Pokus trestného činu
2 Afs 24/2007 - 119Rozsudek NSS ze dne 30.01.2008 Daňové řízení: dokazování; důkazní břemeno poplatníka daně z přidané hodnoty a správce daně
2 Afs 44/2003Rozsudek NSS ze dne 01.04.2004 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
Konf 26/2016 - 13Usnesení NSS ze dne 22.05.2017 Telekomunikace, spoje, pošta
1 Afs 23/2006Rozsudek NSS ze dne 04.04.2007 Daně - daň z příjmů
29 NSCR 175/2016Usnesení NS ze dne 27.09.2018 Oddlužení; Majetková podstata; Úroky
1 Afs 132/2008 - 82Rozsudek NSS ze dne 19.02.2009 Daně - daň z příjmů
6 As 379/2018 - 40Rozsudek NSS ze dne 14.06.2019 Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
26 Cdo 4404/2017Rozsudek NS ze dne 01.06.2018 Nájem nebytových prostor
Pl. ÚS 43/93Nález ÚS ze dne 12.04.1994 Trestný čin hanobení Parlamentu, vlády a Ústavního soudu - výklad pojmu rozhodnutí prezidenta, kontrasignace
IV. ÚS 1172/15 #1Usnesení ÚS ze dne 09.08.2016 důkaz/volné hodnocení; odůvodnění; Prekluze; Daňové řízení; daň/daňová povinnost
I. ÚS 1611/07 #1Nález ÚS ze dne 02.12.2008 Lhůta pro vyměření daně. Ke zdanění příjmu z prodeje bytu.
2 Afs 25/2007 - 121Rozsudek NSS ze dne 14.02.2008 Daně - daň z přidané hodnoty
2 Afs 144/2004 - 110Usnesení NSS ze dne 31.08.2005 Řízení před soudem: ochrana před daňovou kontrolou jako nezákonným zásahem
28 Cdo 1603/2001Rozsudek NS ze dne 18.10.2001
2 Afs 100/2016 - 29Rozsudek NSS ze dne 22.11.2016 Daň z přidané hodnoty: osoba povinná k dani; nárok na odpočet daně; použití práva Společenství
57 Af 7/2014 - 200Rozsudek KSPL ze dne 25.04.2017
Pl. ÚS 24/14 #1Nález ÚS ze dne 30.06.2015 Pokuta za opožděné tvrzení daně
IV. ÚS 14/17 #1Nález ÚS ze dne 09.05.2018 K možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech
57 Af 6/2013 - 83Rozsudek KSPL ze dne 14.05.2014
II. ÚS 671/02Usnesení ÚS ze dne 28.01.2004 Doručování výzvy k zaplacení soudního poplatku navrhovateli, resp. jeho právnímu zástupci
III. ÚS 1017/15 #1Nález ÚS ze dne 05.09.2017 Trestní oznámení a odpovědnost oznamovatele za újmu způsobenou nařčené osobě
IV. ÚS 279/95Nález ÚS ze dne 19.11.1996 K výkladu a použití zákona z hlediska jeho smyslu a účelu. K vazbě restitucí na podmínku nabytí vlastnictví státem
5 Afs 99/2015 - 106Rozsudek NSS ze dne 10.02.2016 Daně - daň z přidané hodnoty
9 Azs 194/2020 - 45Usnesení NSS ze dne 17.09.2020 Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
22 Cdo 2670/98Rozsudek NS ze dne 10.10.2000
11 To 310/2019Usnesení NS ze dne 17.10.2019 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání; Přestupek
II. ÚS 1629/09 #1Usnesení ÚS ze dne 16.09.2009 advokát/odměna; advokátní tarif
21 Cdo 59/2005Rozsudek NS ze dne 15.12.2005 Okamžité zrušení pracovního poměru
30 Af 43/2010 - 45Rozsudek KSBR ze dne 29.09.2011 Daň z příjmů: daňová uznatelnost dioptrických brýlí
IV. ÚS 1434/12 #1Usnesení ÚS ze dne 09.10.2012 důkazní břemeno; daňová kontrola; daň/daňová povinnost
5 Afs 25/2009 - 98Rozsudek NSS ze dne 25.03.2010 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
IV. ÚS 4165/16 #1Usnesení ÚS ze dne 25.05.2017 odůvodnění; Poučovací povinnost; pravomoc; soud; Právní styk s cizinou
III. ÚS 272/10 #1Usnesení ÚS ze dne 04.03.2010 Náklady řízení; advokát/odměna
Pl. ÚS 30/09 #1Usnesení ÚS ze dne 02.04.2013 K námitce podjatosti předsedy ÚOHS
15 Af 8/2014 - 62Rozsudek KSUL ze dne 01.08.2016 Daňové řízení: dokazování; podjatost úředních osob; provádění úkonů uložených odvolacím orgánem
IV. ÚS 1334/17 #1Usnesení ÚS ze dne 07.11.2017 daň/daňová povinnost; Správní soudnictví; odůvodnění
29 NSCR 16/2011Usnesení NS ze dne 30.11.2011 Insolvence; Konkurs; Zástavní právo soudcovské
31 Cdo 1945/2010Usnesení NS ze dne 11.05.2011 Neplatnost právního úkonu; Rozhodčí doložka; Rozhodčí řízení
22 Cdo 3385/2016Usnesení NS ze dne 18.09.2018 Přípustnost dovolání
2 Afs 35/2009 - 124Rozsudek NSS ze dne 01.06.2010 Daně - daň z příjmů
IV. ÚS 48/05Nález ÚS ze dne 06.12.2006 Vady dokazování v daňovém řízení
32 Cdo 389/2008Rozsudek NS ze dne 30.09.2008
20 Cdo 1094/2012Usnesení NS ze dne 14.11.2012 Dovolání; Exekuce; Účastníci řízení
28 Cdo 329/2015Rozsudek NS ze dne 20.09.2016 Obec; Vlastnictví; Vyvlastnění; Přípustnost dovolání
29 Cdo 2394/2013Usnesení NS ze dne 25.09.2013 Dovolání; Přípustnost dovolání
II. ÚS 1123/16 #1Usnesení ÚS ze dne 02.08.2016 Držba; legitimace/aktivní
31 Af 54/2016 - 123Rozsudek KSHK ze dne 26.04.2018
4 As 157/2013 - 33Rozsudek NSS ze dne 18.04.2014 Řízení před soudem: žalobní legitimace Stavební řízení: řízení o povolení zkušebního provozu stavby
I. ÚS 3760/19 #1Usnesení ÚS ze dne 14.01.2020 Daňové řízení; daň/daňová povinnost; Správní soudnictví; důkazní břemeno; Dokazování; svědek/výpověď
IV. ÚS 2269/18 #1Usnesení ÚS ze dne 30.10.2018 platební výměr; daňová kontrola; Správní řízení; Správní soudnictví; odůvodnění; interpretace; Dokazování; důkaz/volné hodnocení
9 As 277/2016 - 45Rozsudek NSS ze dne 05.12.2017 Přestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
8 Tdo 450/2020Usnesení NS ze dne 29.07.2020 Loupež; Porušování domovní svobody
III. ÚS 677/16 #1Usnesení ÚS ze dne 14.04.2016 důkaz/volné hodnocení; odůvodnění; Daňové řízení
IV. ÚS 1630/11 #1Nález ÚS ze dne 16.07.2013 Squeeze-out (soudní ochrana práv menšinových akcionářů)
10 Afs 255/2018 - 39Rozsudek NSS ze dne 26.03.2020 Daně - daň z příjmů
23 Cdo 1098/2012Rozsudek NS ze dne 27.02.2013 Změna závazku
IV. ÚS 1097/20 #1Usnesení ÚS ze dne 07.07.2020 odůvodnění; nepřezkoumatelnost; Daň
31 Af 120/2012 - 55Rozsudek KSBR ze dne 28.05.2014
6 Afs 323/2018 - 38Rozsudek NSS ze dne 09.05.2019 Daně - ostatní
29 ICdo 3/2016Rozsudek NS ze dne 27.03.2018 Majetková podstata; Dotace
I. ÚS 55/01Nález ÚS ze dne 21.03.2002 Soudní přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů
21 Cdo 3361/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020 Přípustnost dovolání; Dovolací důvody
7 As 344/2019 - 23Rozsudek NSS ze dne 05.03.2020 Služební poměr
1 Afs 60/2006 - 94Rozsudek NSS ze dne 27.06.2007 Daně - daň z příjmů
5 Tdo 1364/2016Usnesení NS ze dne 31.05.2017 K naplnění znaků veřejná zakázka, člen hodnotící komise a prospěch u skutkové podstaty trestného činu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 tr. zákoníku; k naplnění znaku úřední osoby u skutkové podstaty
50 A 10/2018 - 70Rozsudek KSCB ze dne 09.03.2018
7 Afs 48/2013 - 31Rozsudek NSS ze dne 13.06.2013 Daně - daň z příjmů
IV. ÚS 3067/18 #1Usnesení ÚS ze dne 09.04.2019 daň/správce daně; daňová kontrola; důkazní břemeno
25 Cdo 3729/2011Rozsudek NS ze dne 28.06.2012 Náhrada škody; Přípustnost dovolání
Pst 1/2009 - 348Rozsudek NSS ze dne 17.02.2010 Politické strany: podmínky pro rozpuštění politické strany; res iudicata; protiprávnost činnosti
2 Afs 30/2004Rozsudek NSS ze dne 08.06.2005 Svědecká výpověď a dokazování ve správním řízení a v řízení před krajským soudem Daň z příjmů: uplatnění daňové ztráty a úroků z prodlení
5 Afs 152/2004Rozsudek NSS ze dne 04.08.2005 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně
8 Afs 187/2014 - 52Rozsudek NSS ze dne 13.01.2015 Daně - daň z přidané hodnoty
2 Afs 7/2007 - 101Rozsudek NSS ze dne 19.07.2007 Daně - daň z příjmů
9 Afs 81/2007Rozsudek NSS ze dne 09.10.2007 Daně - daň z přidané hodnoty
10 Afs 372/2017 - 89Rozsudek NSS ze dne 16.08.2018 Daně - daň z příjmů
21 Cdo 789/2017Usnesení NS ze dne 27.02.2019 Diskriminace; Nemajetková újma (o. z.); Pravomoc soudu
26 Cdo 2085/2019Usnesení NS ze dne 26.05.2020 Notářský zápis; Zastavení exekuce; Vyklizení nemovitosti; Závazek (o. z.)
8 As 84/2011 - 208Rozsudek NSS ze dne 08.08.2012 Volby do zastupitelstev obcí: ochrana před nečinností při předání osvědčení; ochrana zastupitele před nezákonným zásahem
3 Azs 426/2019 - 34Rozsudek NSS ze dne 26.08.2020 Pobyt cizinců
5 Tdo 1069/2019Usnesení NS ze dne 12.12.2019 Zabrání věci podle § 101 odst. 2 písm. e) tr. zákoníku k návrhu státního zástupce po zproštění obviněného obžaloby
10 Af 93/2010 - 41Rozsudek KSCB ze dne 17.12.2010
5 Afs 65/2013 - 79Rozsudek NSS ze dne 26.06.2014 Daně - daň z přidané hodnoty
3 Afs 164/2016 - 33Rozsudek NSS ze dne 15.03.2017 Daně - daň z přidané hodnoty
5 Tdo 1205/2003Usnesení NS ze dne 29.10.2003 Řízení o odvolání
11 Tdo 195/2005Usnesení NS ze dne 08.03.2005 Obhájce; Řízení o odvolání; Navrácení lhůty
8 Afs 21/2006 - 55Rozsudek NSS ze dne 31.07.2007 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů
26 Cdo 4590/2009Rozsudek NS ze dne 12.10.2011 Dobré mravy; Výpověď z nájmu
4 Ads 118/2012 - 38Rozsudek NSS ze dne 24.09.2013 Služební poměr
63 A 2/2018 - 105Rozsudek KSBR ze dne 09.10.2018
III. ÚS 312/98Nález ÚS ze dne 12.10.2000 K zastupování obviněného dvěma či více obhájci
II. ÚS 232/02Nález ÚS ze dne 29.10.2002 Přezkoumávání rozhodnutí finančních orgánů ve správním soudnictví; k právům daňového subjektu v daňovém řízení
IV. ÚS 73/03Usnesení ÚS ze dne 27.05.2004 opravný prostředek - mimořádný
32 Cdo 4092/2014Rozsudek NS ze dne 27.10.2015 Pojištění odpovědnosti za škodu; Daň z příjmů; Živnostenské podnikání
2 Afs 39/2006Rozsudek NSS ze dne 20.12.2006 Číslo: 9/2008 Ročník: 6
7 Afs 132/2004Rozsudek NSS ze dne 28.02.2006 Daně - daň z přidané hodnoty
5 Afs 28/2003Rozsudek NSS ze dne 31.08.2004 Daň z příjmů: zákaz retroaktivity
III. ÚS 989/08 #1Nález ÚS ze dne 12.02.2009 Stanovení ceny při povinném převzetí akcií - soudní uvážení
Pl. ÚS 24/20 #1Nález ÚS ze dne 28.07.2020 Nařízení obce Provodov o stavební uzávěře
5 Afs 37/2003Rozsudek NSS ze dne 21.09.2004 Daně - daň z příjmů
29 Cdo 3969/2013Usnesení NS ze dne 22.01.2014 Pravomoc soudu; Rozhodčí řízení; Směnky
9 Aps 4/2013 - 25Rozsudek NSS ze dne 07.11.2013 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
9 Afs 339/2019 - 50Rozsudek NSS ze dne 06.02.2020 Daně - daň z příjmů
6 Afs 252/2016 - 35Rozsudek NSS ze dne 21.12.2016 Daně - daň z přidané hodnoty
5 Afs 133/2017 - 35Rozsudek NSS ze dne 12.04.2018 Daně - daň z přidané hodnoty
I. ÚS 54/01Nález ÚS ze dne 15.01.2002 Soudní přezkoumávání rozhodnutí správních (finančních) orgánů
I. ÚS 3049/09 #1Usnesení ÚS ze dne 10.05.2010 vazba/propuštění z vazby; Doručování
7 Afs 51/2010 - 121Rozsudek NSS ze dne 17.06.2010 Daně - daň z příjmů
7 As 17/2010 - 101Rozsudek NSS ze dne 20.05.2010 Stavební zákon
31 Af 66/2015 - 102Usnesení KSHK ze dne 25.04.2017
30 Af 40/2015 - 53Rozsudek KSPL ze dne 30.08.2017
1 As 113/2012 - 133Rozsudek NSS ze dne 25.02.2015 Ochrana osobních údajů: kamerový systém; výjimka při zpracování osobních údajů fyzickou osobou pro osobní potřebu; informační a oznamovací povinnost správce osobních údajů
7 Afs 47/2013 - 30Rozsudek NSS ze dne 13.06.2013 Daně - daň z příjmů
II. ÚS 3853/19 #1Usnesení ÚS ze dne 11.12.2019 Ochrana osobnosti; novinář
4 As 126/2018 - 70Rozsudek NSS ze dne 21.05.2018 Životní prostředí - ochrana přírody a krajiny
Přesunout nahoru