Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
46 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
77/1990 Sb. Úmluva o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu 19.02.1982
123/1973 Sb. Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik 06.06.1972
609/1992 Sb. Evropská úmluva o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace 27.11.1961
27/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách 01.05.1966
278/2016 Sb. Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 01.01.2017
89/1991 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie 27.08.1990
28/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol 01.05.1966
53/1964 Sb. Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti 10.03.1964
327/1990 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 20.04.1990
26/2020 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
447/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů 01.11.1990
69/1990 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky 02.01.1990
43/1983 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky 18.11.1982
83/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 13.09.1974
40/1967 Sb. Vyhláška rektora Vysoké školy politické ústředního výboru Komunistické strany Československa o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa 26.04.1967
122/1991 Sb. Dohoda o vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů 14.03.1989
302/1990 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.08.1990
95/1982 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní 01.09.1982
40/1979 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 01.04.1979
54/1977 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 01.10.1977
146/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů 01.01.1977
153/1968 Sb. Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý vysokoškolský profesor" 20.12.1968
14/1947 Sb. Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních 20.02.1947
42/2007 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají
41/2007 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie a seznamu institucí a orgánů, které je vydávají
321/2005 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají 12.08.2005
148/1993 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 01.01.1993
141/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách 01.05.1991
448/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov 01.11.1990
85/1989 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o udělení vědeckých hodností mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky 30.03.1989
125/1988 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb. 01.09.1988
34/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 07.04.1983
114/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej 01.11.1982
106/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl 01.09.1980
21/1980 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských státoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 21.02.1980
144/1979 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.01.1980
53/1977 Sb. Vyhláška Československé akademie věd o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech 01.10.1977
147/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 01.01.1977
145/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 84/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 01.01.1977
144/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulů 01.01.1977
59/1975 Sb. Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č. 150 23.06.1975
84/1974 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných ve Svazu sovětských socialistických republik 13.09.1974
41/1967 Sb. Vyhláška ministerstva školství, jíž se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) 26.04.1967
115/1966 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 28.12.1966
93/1960 Sb. Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství 15.06.1960
10/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům 14.03.1955