Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
21 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
336/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2021
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 26.02.1997
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
208/2008 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 01.07.2008
459/2020 Sb. Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní 01.01.2021
223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb 28.12.2009
184/1964 Sb. Zákon, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů 01.10.1964
151/1948 Sb. Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského trestního řádu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
190/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním 06.12.1947
557/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon 01.01.1992
249/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 09.08.2000
50/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 01.04.1997
226/1947 Sb. Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů 01.01.1948
71/1971 Sb. Vyhláška ministra národní obrany Československé socialistické republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví 01.10.1971
52/1947 Sb. Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb. 14.05.1947
320/1991 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských 13.08.1991
75/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení v oboru vojenského soudnictví 01.08.1980
4/1948 Sb. Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení ze dne 12. listopadu 1947, č. 190 Sb., jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním 20.01.1948
57/1947 Sb. Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 22.04.1947
120/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení 06.10.1944
119/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě vojenského trestního řádu 13.11.1945