Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
22 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
265/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu 01.12.1999
264/1999 Sb. Vyhláška o poskytování studijního volna vojákům z povolání 01.12.1999
17/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů 01.02.2020
105/2008 Sb. Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol 01.04.2008
122/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze 17.11.1939
7/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky 12.01.1996
171/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2019
130/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2012
269/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání 01.12.1999
133/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol 10.12.1979
2/1970 Sb. Vyhláška ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol 01.09.1969
155/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2018
35/1996 Sb. Dohoda o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 26.10.1995
480/1992 Sb. Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu 01.11.1992
90/1966 Sb. Vyhláška ministra národní obrany, kterou se uveřejňuje výpis z rozkazu presidenta republiky k provedení zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, na úseku vojenských vysokých škol 03.12.1966
198/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol 01.07.2010
r1/c43/2008 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 105/2008 Sb. 01.04.2008
314/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb. 01.01.1999
196/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb. 01.09.1997
310/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky 01.01.1997
274/1993 Sb. Vyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrad nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení 11.11.1993
16/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva národní obrany o změnách v organizaci vojenských vysokých škol 09.03.1973