Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
9 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
125/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody 22.03.2004
57/1980 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 19.05.1980
141/1969 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení 01.01.1970
141/2000 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů 19.05.2000
572/2006 Sb. Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření 27.12.2006
281/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb. 01.07.1992
35/1979 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství 01.01.1980
31/1975 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 01.04.1975
74/1960 Sb. Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 01.01.1962