Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
21 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
471/2001 Sb. Vyhláška o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 01.01.2002
590/2002 Sb. Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 01.01.2003
23/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí ČR 01.03.2007
24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 17.02.2011
46/2015 Sb. Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 15.04.2015
255/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 02.09.2010
241/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 14.06.2002
62/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technickobezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi 01.07.1975
367/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 01.11.2005
350/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů 01.11.2016
39/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 01.03.2006
109/1978 Sb. Smlouva o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo - Nagymaros mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou 30.06.1978
232/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě 06.08.2016
312/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb. 01.12.2015
46/1978 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o chráněné oblasti přirozené akumulace vod na Žitném ostrově 01.07.1978
29/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla 01.04.1975
49/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 01.04.2014
209/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb. 16.08.2007
561/1992 Sb. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo 11.12.1992
318/1991 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohodpodárskom fonde Slovenskej republiky 13.08.1991
98/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla 15.09.1975