Objednat předplatné
19 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
35/1953 Sb. Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně 01.01.1954
135/1950 Sb. Vládní nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami 10.11.1950
62/1950 Sb. Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami 09.07.1950
116/1949 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 09.06.1949
140/1996 Sb. Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 01.12.1996
16/1952 Sb. Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1951 28.05.1952
49/1950 Sb. Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí 09.06.1949
110/1946 Sb. Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody 29.05.1946
107/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 20.03.2002
122/1951 Sb. Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy 01.01.1952
91/1951 Sb. Nařízení ministra vnitra o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany 01.01.1952
36/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí §24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských 25.02.1946
33/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1995
45/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy 14.03.1946
95/1953 Sb. Vládní nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany 01.01.1954
58/1974 Sb. Zásady, jimiž se stanoví organizace, postavení a úkoly právních útvarů ve státních hospodářských organizacích a některých dalších organizacích řízených ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory, schválené usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 22. května 1974 č. 128 10.06.1974
180/1949 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vl. nař. č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě 09.06.1949