Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
53 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 14.06.2012
283/1992 Sb. Zákon o Akademii věd ČR 28.12.1992
415/2009 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení 01.12.2009
92/1950 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 01.06.1950
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 13.09.2005
3/2013 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
298/2003 Sb. Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 17.09.2003
57/1986 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení 01.11.1986
420/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
52/1952 Sb. Zákon o Československé akademii věd 12.11.1952
53/1964 Sb. Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti 10.03.1964
54/1963 Sb. Zákon o Československé akademii věd 18.07.1963
52/1962 Sb. Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu 01.07.1962
122/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o zrušení německé university v Praze 17.11.1939
21/1985 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací 01.07.1985
94/1951 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování 06.12.1951
91/1977 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. 20.12.1977
48/1962 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 24.05.1962
30/1955 Sb. Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky 30.06.1955
78/1949 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Olomouci 01.02.1949
249/1948 Sb. Zákon o zestátnění ústavů zemědělského a lesnického výzkumnictví a o jejich organisaci a správě 19.11.1948
310/2015 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
390/2008 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 27.10.2008
599/1992 Sb. Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv 28.12.1992
o2/c84/1992 Sb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb. 28.08.1992
291/1992 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb. 11.06.1992
299/1990 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb., zákona č. 91/1977 Sb. a zákona č. 164/1990 Sb. 19.07.1990
164/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb. a zákona č. 91/1977 Sb. 10.05.1990
149/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení v Československé akademii věd 01.05.1990
7/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. 12.01.1990
55/1985 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kapverdské republiky 20.05.1985
20/1985 Sb. Dohoda o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky 18.12.1984
32/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o vědeckotechnických pracovnících v centrálně řízených organizacích výzkumné a vývojové základny 01.05.1976
101/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích 01.10.1973
53/1970 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Federálního shromáždění 04.06.1970
43/1970 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd 11.05.1970
26/1970 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd 26.03.1970
146/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd 23.12.1969
74/1963 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Slovenské akademii věd 05.10.1963
55/1963 Sb. Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně) 18.07.1963
47/1962 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd 01.04.1962
5/1959 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 28.02.1959
90/1958 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku 01.01.1959
53/1957 Sb. Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd 12.11.1957
91/1952 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd 24.12.1952
90/1952 Sb. Zákon o Československé akademii zemědělských věd 01.01.1953
38/1949 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o změně úředních obvodů některých státních veterinárních vyšetřovacích ústavů 01.01.1949
26/1949 Sb. Nařízení ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Liberci 15.02.1949
13/1946 Sb. Zákon, kterým se zrušuje Exportní ústav československý 13.02.1946