Objednat předplatné
114 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
42/1977 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 05.05.1977
81/1981 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže 23.04.1981
85/1979 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství 28.04.1978
104/1976 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán 06.05.1976
6/1975 Sb. Obchodní dohoda a Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou 05.09.1974
21/1974 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 17.04.1973
283/2013 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
188/1996 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 22.05.1996
250/1993 Sb. Dohoda o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 26.08.1993
76/1993 Sb. Dodatek k Dohodě o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky 22.04.1992
137/1988 Sb. Dohoda o používání národních měn při zúčtování v rámci přímých vztahů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky 01.09.1988
47/1979 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska 03.01.1979
83/1975 Sb. Dohoda o dalším rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa 22.01.1975
6/1974 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky 20.07.1973
70/1972 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 13.07.1972
83/1971 Sb. Dohoda o navázání vědeckotechnické spolupráce v oblasti meliorací a vodního hospodářství mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 06.05.1971
1/1964 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci a Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger 11.09.1963
167/1996 Sb. Prováděcí plán kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko 04.04.1996
38/1996 Sb. Dohoda o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky 03.04.1995
538/1992 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických 03.06.1992
456/1992 Sb. Dohoda o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán 19.06.1992
437/1992 Sb. Dohoda o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan 13.05.1992
417/1992 Sb. Dohoda o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky 02.08.1991
28/1987 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Togo 24.02.1986
26/1987 Sb. Dohoda o spolupráci v kultuře, školství a jiných oblastech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických 15.04.1986
134/1985 Sb. Dlouhodobý program rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím 05.11.1985
44/1982 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky 19.12.1981
83/1981 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky 08.03.1981
96/1980 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 12.02.1980
50/1980 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou 02.01.1980
36/1980 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky 05.04.1977
19/1977 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou 29.04.1976
4/1977 Sb. Dohoda o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou 27.01.1976
17/1974 Sb. Dohoda o spolupráci v kulturní, vědecké a příbuzných oblastech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky 01.01.1974
32/1973 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království 26.01.1972
167/1971 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky 01.07.1971
13/1969 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie 07.02.1968
58/1966 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 23.04.1966
22/1966 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 14.01.1966
39/1965 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 19.02.1965
69/1963 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou 04.07.1963
54/1962 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 14.03.1962
168/1960 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím 11.05.1960
230/2017 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
310/2015 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
290/1996 Sb. Program česko-švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce 25.10.1996
166/1996 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky 01.06.1995
18/1996 Sb. Program o kulturní, školské a vědecké spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky 01.12.1995
r1/c78/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 283/1993 Sb. a ve sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 281/1993 Sb. 23.12.1993
281/1993 Sb. Dohoda o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán 13.09.1993