Objednat předplatné
114 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
283/2013 Sb. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
509/1990 Sb. Upravená dodatková dohoda o technické pomoci poskytované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii vládě České a Slovenské Federativní Republiky 20.09.1990
26/1987 Sb. Dohoda o spolupráci v kultuře, školství a jiných oblastech mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických 15.04.1986
174/1960 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou 14.09.1960
100/1980 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky 04.04.1980
10/1980 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky 05.07.1979
118/1967 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky 25.06.1967
216/1990 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 03.04.1990
32/1986 Sb. Dlouhodobá dohoda o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky 23.01.1986
107/1980 Sb. Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky 14.12.1979
103/1980 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky 30.05.1980
36/1980 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky 05.04.1977
105/1975 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Filipínskou republikou 18.06.1975
6/1975 Sb. Obchodní dohoda a Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou republikou 05.09.1974
200/1964 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou 15.09.1964
91/1967 Sb. Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou 26.06.1967
281/1993 Sb. Dohoda o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán 13.09.1993
180/1993 Sb. Dohoda o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova 26.11.1992
120/1987 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone 27.09.1985
96/1980 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 12.02.1980
92/1980 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky 17.12.1979
76/1980 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky 02.01.1980
50/1980 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Panamskou republikou 02.01.1980
45/1980 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království 07.12.1979
85/1979 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Lucemburského velkovévodství 28.04.1978
47/1979 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska 03.01.1979
104/1975 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka 01.07.1975
1/1964 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci a Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Niger 11.09.1963
r1/c78/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 283/1993 Sb. a ve sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 281/1993 Sb. 23.12.1993
280/1993 Sb. Dohoda o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán 10.09.1993
265/1993 Sb. Dohoda o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky 22.09.1993
262/1993 Sb. Dohoda o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou 01.10.1993
250/1993 Sb. Dohoda o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 26.08.1993
76/1993 Sb. Dodatek k Dohodě o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky 22.04.1992
45/1991 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky 30.11.1990
48/1989 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky 01.06.1988
41/1982 Sb. Dohoda o kulturní, školské a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky 05.01.1982
86/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím 01.10.1981
68/1977 Sb. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie 17.05.1977
19/1977 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou 29.04.1976
22/1974 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky 07.06.1973
21/1974 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 17.04.1973
120/1973 Sb. Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou 20.07.1973
32/1973 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království 26.01.1972
58/1966 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik 23.04.1966
118/1965 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky 19.08.1965
73/1963 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou 04.07.1963
54/1962 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana 14.03.1962
168/1960 Sb. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím 11.05.1960
38/1996 Sb. Dohoda o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky 03.04.1995