Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
28 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
123/1973 Sb. Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik 06.06.1972
198/1964 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností 01.01.1965
60/1953 Sb. Vládní nařízení o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol 01.09.1953
53/1964 Sb. Zákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti 10.03.1964
11/1960 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti 01.12.1959
302/1990 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.08.1990
64/1977 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností 01.12.1977
187/1990 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 18.05.1990
89/1978 Sb. Protokol o rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodností a titulů mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 08.06.1978
111/1982 Sb. Dohoda o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání, hodností a titulů 04.05.1982
82/1982 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komísie pre vedecké hodnosti 01.07.1982
21/1980 Sb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských státoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 21.02.1980
144/1979 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci 01.01.1980
80/1974 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností, ve znění vyhlášky České komise pro vědecké hodnosti č. 161/1973 Sb. 01.09.1974
79/1974 Sb. Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 01.09.1974
174/1973 Sb. Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 01.01.1974
161/1973 Sb. Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 01.01.1974
139/1973 Sb. Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění 12.11.1973
106/1973 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o udělování vědeckých hodností Ústavy marxismu-leninismu ÚV KSČ a ÚV KSS 01.10.1973
78/1970 Sb. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se vydává organizační a jednací řád Slovenské komise pro vědecké hodnosti 30.07.1970
172/1964 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti 01.09.1964
68/1961 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí 01.09.1961
67/1959 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění 28.11.1959
64/1959 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti 01.12.1959
70/1957 Sb. Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa 30.12.1957
10/1955 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům 14.03.1955
65/1977 Sb. Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností 01.12.1977
15/1955 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 08.04.1955