Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
28 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
76/1962 Sb. Smlouva o Antarktidě 14.06.1962
339/2002 Sb. Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 01.05.2004
151/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 01.01.1970
6/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními 31.01.1948
267/2019 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují
178/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 01.05.2004
82/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků 01.08.1980
113/1970 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 28.10.1970
25/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 19.02.2014
o1/c36/1990 Sb. Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky 29.05.1990
191/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky 18.05.1990
121/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 01.01.1986
14/1985 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe 19.12.1984
181/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 01.01.1983
118/1982 Sb. Smlouva o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií 28.06.1982
22/1982 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou 25.09.1981
115/1981 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky 25.07.1981
48/1981 Sb. Dohoda o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky 25.02.1981
163/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 01.01.1981
75/1979 Sb. Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky 19.04.1979
87/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky 28.07.1969
134/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku 16.12.1965
84/1964 Sb. Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali 01.03.1961
88/1963 Sb. Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky 01.01.1964
10/1963 Sb. Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky 01.01.1963
17/1962 Sb. Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky 01.03.1962
114/1968 Sb. Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu 24.02.1968
107/1968 Sb. Dohoda o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 26.03.1968