Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 27 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
339/2002 Sb. Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 01.05.2004
76/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě 14.06.1962
178/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 01.05.2004
114/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu
107/1968 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti aplikované vědy a techniky
84/1964 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí k Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali 01.03.1961
134/1965 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro techniku 16.12.1965
25/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. 19.02.2014
75/1979 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci 19.04.1979
151/1969 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 01.01.1970
6/1948 Sb. Vládní nařízení, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o živnostech radiotechnické, radiomechanické a obchodu s radioelektrickými zařízeními 31.01.1948
191/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o Národnej cene Slovenskej republiky 18.05.1990
121/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 01.01.1986
14/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Zimbabwe o kulturní a vědecké spolupráci 19.12.1984
181/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 01.01.1983
118/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií 28.06.1982
48/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky 25.02.1981
163/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky 01.01.1981
82/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o hodnocení technické úrovně výrobků 01.08.1980
o1/c36/1990 Sb. Štatút Národnej ceny Slovenskej republiky 29.05.1990
22/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou 25.09.1981
115/1981 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky 25.07.1981
113/1970 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými 28.10.1970
87/1969 Sb. Zákon Slovenské národní rady o Státní ceně Slovenské socialistické republiky 28.07.1969
88/1963 Sb. Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky 01.01.1964
10/1963 Sb. Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky 01.01.1963
17/1962 Sb. Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky 01.03.1962