Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3897 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
163/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2019
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu 09.08.2000
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992
312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích 01.01.2008
 
...