Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3869 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
35/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.03.2019
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
 
...