Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3832 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
 
...