Objednat předplatné
3945 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2022
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 01.01.2021
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
336/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2020
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2022
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 01.01.2000
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 28.02.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech 07.01.2002
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960