Objednat předplatné
4015 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
106/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 247 o povinném nošení ochranných prostředků, které brání šíření kapének a nařízení pro přeshraniční pracovníky
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
71/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 198 o zákazu vstupu cizinců, zastavení příjmu žádostí o víza a další povolení k pobytu ... 12.03.2020
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
432/2010 Sb. Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 01.01.2011
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
84/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 214 o pozastavení povinných zdravotních prohlídek, o výjimkách z omezení o zákazu prodeje, o nebaleném pečivu a dalších zákazech 15.03.2020
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny 23.03.2020
85/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 215 o zákazu volného pohybu osob a omezení pohybu 16.03.2020
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
148/2013 Sb. Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje 12.06.2013
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 23.03.2020
69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 12.03.2020
99/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 241 o výjimce ze zákazu prodeje ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění republiky, resp. s pracovním povolením 16.03.2020
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
126/2006 Sb. Rozhodnutí vlády o prodloužení nouzového stavu 05.04.2006
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
108/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 249 o přijetí krizového opatření pro prodej v maloobchodních prodejnách pro osoby starší 65 let
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
112/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 267 o přeshraničních pracovnících a o cizincích, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, a o možnosti cizinců změnit zaměstnání bez 6-ti měsíční podmínky předchozího zaměstnání 21.03.2020
430/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2011
111/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 266 o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249 vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 20.03.2020
150/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 387 o zákazu vstupu na území ČR pro všechny cizince s výjimkou a všem osobám, které vstoupí na území ČR, bezprostředně po vstupu oznámit tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště 14.04.2020
82/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 211 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a o výjimkách z těchto zákazů 14.03.2020
90/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 220 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
109/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ - ošetřovné
72/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 199 o příkazu přítomnosti v provozovnách veřejného stravování, nákupních centrech a dalších facilitách 12.03.2020
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
79/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 13.03.2020
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokoly k ní 03.09.1953
86/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 216 o zákazu čerpání dovolené po dobu nouzového stavu pro pracovníky ve zdravotnictví 16.03.2020
96/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 238 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách 16.03.2020
140/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 332 o zaměstnancích subjektů kritické infrastruktury 30.03.2020
110/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 264 nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se dále nevztahuje na realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 01.01.2001
128/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 281 o výjimce z usnesení vlády č. 198 a č. 203 pro přeshraniční pracovníky na hranicích s Rakouskou republikou a Spolkovou republikou Německo týkající se pouze osob, které vycestují na dobu delší než 21 kalendářních dní a 26.03.2020
76/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 203 o zákazu vstupu a vycestování cizincům a občanům ČR a o výjimkách z tohoto zákazu 13.03.2020