Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 3915 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
177/1996 Sb. Advokátní tarif 01.07.1996
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR 01.01.2009
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
150/2002 Sb. Soudní řád správní 01.01.2003
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod 01.01.1993
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání 01.12.1999
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 01.01.2004
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
240/2000 Sb. Krizový zákon 01.01.2001
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon 01.09.2009
358/1992 Sb. Notářský řád 01.01.1993
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení 01.01.1995
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.04.2004
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
325/1999 Sb. Zákon o azylu 01.01.2000
21/2006 Sb. Zákon o ověřování 01.03.2006
85/1990 Sb. Zákon o právu petičním 29.03.1990
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech 01.07.2000
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
209/1992 Sb. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
207/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) 06.09.2019
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 01.01.2000
196/2001 Sb. Notářský tarif 01.07.2001
84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím 29.03.1990
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu 01.07.1966
585/2004 Sb. Branný zákon 01.01.2005
219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR 01.12.1999
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 20.01.1992
357/2016 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby 04.11.2016
555/1992 Sb. Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky 01.01.1993
 
...