Objednat předplatné
21 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 01.09.2013
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
285/2013 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 01.10.2013
206/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2019
32/1960 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím 05.04.1960
391/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví 01.01.2004
142/1980 Sb. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů 01.01.1981
400/2008 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví 31.12.2008
332/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 15.08.1990
231/2019 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 01.10.2019
157/1992 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví
334/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu pro provádění a organizaci trhacích prací v rámci resortu ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 15.08.1990
43/1985 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 01.07.1985
173/1973 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa 01.01.1974
142/1969 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa 17.12.1969
335/1990 Sb. Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví 15.08.1990
101/1985 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o určení vybraných lesních výrobků a organizací oprávněných k jejich nákupu 01.01.1986
179/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášky č. 173/1973 Sb., o výkupu dříví z lesa 01.01.1976
183/1969 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les 01.01.1970
99/1967 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce 25.10.1967
150/1964 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry 01.07.1964