Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
9 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
138/1973 Sb. Vodní zákon 01.04.1975
363/1992 Sb. Vyhláška o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 10.07.1992
r1/c47/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 20.06.1991
14/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 06.03.1998
o1/c41/1991 Sb. Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1. 1. 1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie 20.06.1991
36/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 01.07.1987
51/1953 Sb. Dohoda o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské 25.02.1953
205/1993 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší 06.08.1993
163/1992 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 01.04.1992