Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
29 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
208/1993 Sb. Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol týkající se právního postavení uprchlíků 22.04.1954
150/1947 Sb. Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata 24.01.1946
40/1987 Sb. Úmluva o zvláštních misích 21.06.1985
32/1951 Sb. Vládní nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru 24.04.1951
135/1976 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska 14.10.1976
96/1960 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou 28.04.1960
22/1981 Sb. Dohoda o konzulárních stycích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.02.1981
5/1984 Sb. Úmluva o právním postavení, výsadách a imunitách mezistátních ekonomických organizací 30.10.1983
15/1981 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou 13.12.1980
149/1945 Sb. Vyhláška ministra vnitra o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 20.12.1945
68/1996 Sb. Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb. 27.03.1996
302/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů 27.12.1995
42/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb. 14.03.1995
215/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 13.08.1993
o2/c86/1992 Sb. Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 07.09.1992
366/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 15.07.1992
330/1992 Sb. Dohoda o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství 10.04.1992
168/1992 Sb. Dohoda o zřízení a činnosti kulturních středisek mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 12.12.1991
394/1990 Sb. Dohoda o programu Mírových sborů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických 25.06.1990
373/1990 Sb. Přístup k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu, o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj, o Mezinárodní finanční korporaci, o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky a o Mezinárodním sdružení pro rozvoj 13.09.1990
241/1990 Sb. Dohoda o zřízení a činnosti kulturního a informačního střediska a kulturního institutu mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 01.07.1990
20/1974 Sb. Úmluva o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Štábu a dalších orgánů velení Spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy 21.11.1973
36/1961 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou 24.03.1961
59/1958 Sb. Stanovy Mezinárodní agentury pro atomovou energii 29.07.1957
67/1957 Sb. Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím 11.04.1957
50/1956 Sb. Mezinárodní úmluva nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském 27.03.1956
98/1947 Sb. Akt o změně ústavy Mezinárodní organisace práce 26.09.1946
106/1968 Sb. Dohoda o zřízení říční administrace v úseku Dunaje Rajka-Gůnyü mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 27.02.1968