Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
49 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
158/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 404 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 09.04.2020
227/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404 a zrušení části usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207 11.05.2020
106/1961 Sb. Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě 01.09.1961
83/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 01.09.1984
113/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 01.09.1980
326/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl 15.08.1990
84/1984 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol 01.09.1984
121/1960 Sb. Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách 18.08.1960
8/1960 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech 09.02.1960
365/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád) 01.09.1990
357/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí 30.08.1991
79/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 105/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 01.09.1984
137/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol 01.11.1980
15/1976 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o úpravě studia studentek vysokých škol z důvodů podpory v mateřství 23.02.1976
41/1966 Sb. Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích 24.06.1966
43/1947 Sb. Vládní nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním 12.03.1947
110/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 01.07.1995
65/1992 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách 20.02.1992
317/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podminekach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia 01.09.1991
67/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 01.03.1991
503/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť 01.01.1991
41/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach 01.04.1990
4/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť 01.03.1987
55/1986 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 01.10.1986
68/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti 01.09.1985
60/1985 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti 01.09.1985
135/1984 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 01.01.1985
105/1984 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
88/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 01.09.1984
87/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.09.1984
55/1983 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 30.05.1983
150/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 13.12.1982
96/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. 01.09.1982
94/1982 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách 01.09.1982
89/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov-cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách 01.09.1982
88/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 01.06.1982
36/1982 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb. 30.03.1982
50/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. 01.09.1981
117/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách 01.09.1980
114/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách 01.09.1980
167/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 01.01.1980
95/1979 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 01.09.1979
28/1969 Sb. Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysoké školy 15.04.1969
79/1968 Sb. Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1966 Sb., o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol 24.06.1968
103/1967 Sb. Dohoda o výměně studentů a absolventů vysokých škol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky 08.09.1967
110/1966 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování zahraničních absolventů československých vysokých škol 01.01.1967
131/1960 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech 01.09.1960
186/1949 Sb. Vládní nařízení o zatímní úpravě výcviku učňů 01.07.1949
109/1946 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu 01.10.1945