Objednat předplatné
82 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
85/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.10.1976
83/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu 01.10.1976
88/1976 Sb. Vyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti 01.10.1976
68/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 04.04.2007
88/1947 Sb. Zákon o právu stavby 10.07.1947
42/1959 Sb. Zákon o dokumentaci staveb 01.08.1959
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.03.1987
163/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 01.01.1974
28/1952 Sb. Vládní nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic 21.07.1952
378/1992 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. 17.07.1992
155/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 01.01.1981
44/1956 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dokumentaci investiční výstavby 01.10.1956
171/1950 Sb. Nařízení ministra stavebního průmyslu o zboření staveb 01.01.1951
175/1946 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 12.10.1946
87/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 19.05.1994
186/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti 18.05.1990
51/1969 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.06.1969
30/1969 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.04.1969
189/1968 Sb. Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.01.1969
8/1954 Sb. Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic 17.02.1954
20/1951 Sb. Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice 01.04.1951
242/1946 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 12.01.1947
377/1992 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 17.07.1992
45/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 01.05.1979
13/1973 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Čadci, kterou se určuje Městský národní výbor v Turzovce stavebním úřadem I. stupně 26.02.1973
162/1970 Sb. Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě 01.01.1971
135/1969 Sb. Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 154/1959 Ú. l. Státního výboru pro výstavbu ze dne 14. července 1959 o soutěžním řádu pro soutěže na konceptní projektová řešení 10.12.1969
173/1960 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.09.1960
45/1958 Sb. Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice 01.08.1958
24/1956 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice 01.07.1956
17/1950 Sb. Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1950 01.01.1950
108/1948 Sb. Vyhláška ministra techniky, kterou se další obce vyjímají z účinnosti ustanovení §1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela) 01.06.1948
152/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 103/1973 Sb., o dokumentaci staveb 01.01.1979
27/1974 Sb. Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje další městský národní výbor v Jihomoravském kraji stavebním úřadem I. stupně 28.03.1974
34/1973 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určuje Městský národní výbor v Lipanech stavebním úřadem I. stupně 06.04.1973
83/1972 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Michalovcích, kterou se určuje další městský a místní národní výbor v okrese stavebním úřadem 31.10.1972
157/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese jako stavební úřady 29.12.1970
85/1970 Sb. Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady 01.10.1970
28/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Nových Zámcích, kterou se určují obvodní úřady místních (městského) národních výborů v okrese stavebními úřady 26.03.1970
9/1970 Sb. Vyhláška rady Okresního národního výboru v Galantě, kterou se určuje obvodní úřad místních národních výborů v okrese stavebním úřadem 25.02.1970
199/1968 Sb. Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem 01.01.1969
20/1967 Sb. Vyhláška Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další místní národní výbor v kraji stavebním úřadem 04.01.1967
77/1964 Sb. Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady 01.03.1964
131/1962 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem 01.12.1962
27/1961 Sb. Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.03.1961
143/1960 Sb. Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany 01.10.1960
86/1951 Sb. Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952 15.11.1951
83/1987 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby
68/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb. 01.07.1978
76/1977 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb. 01.01.1978