Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
42 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
126/1992 Sb. Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži 01.07.1992
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 01.01.2009
93/1951 Sb. Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 01.01.1952
277/2000 Sb. Vyhláška o užívání vlajek na plavidle 01.09.2000
163/1960 Sb. Zákon o státním znaku a o státní vlajce 21.11.1960
67/1990 Sb. Ústavní zákon České národní rady o státních symbolech České republiky 13.03.1990
68/1990 Sb. Zákon České národní rady o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 13.03.1990
60/2000 Sb. Zákon o ochraně olympijských symbolik 01.05.2000
102/1990 Sb. Ústavní zákon o státních symbolech České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
141/1988 Sb. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 21.09.1988
257/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže 01.12.1999
154/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky 28.07.1998
213/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 18.06.2006
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy 15.02.1993
50/1990 Sb. Ústavní zákon Slovenskej národnej rady o názve, štátnom znaku, štátnej vlajke, štátnej pečati a o štátnej hymne Slovenskej republiky 01.03.1990
56/1975 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 23.06.1975
248/1946 Sb. Zákon o úpravě svátkového práva 01.01.1947
253/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1990 Sb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky 18.06.1990
115/1990 Sb. Zákon o používání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 23.04.1990
41/1946 Sb. Vyhláška ministra vnitra o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 07.03.1946
87/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 28.02.2001
29/1955 Sb. Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky 01.07.1955
359/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 05.10.2001
412/2000 Sb. Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky 01.12.2000
558/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku znakem novým 27.12.1990
204/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona o úpravě svátkového práva 30.08.1949
r1/c17/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby 01.03.1991
435/1990 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 29.10.1990
154/1949 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva 29.06.1949
52/1946 Sb. Zákon, kterým se prohlašuje den 7. března za památný den 26.03.1946
367/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 257/1999 Sb., kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže 18.07.2006
26/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky 01.02.1991
78/1948 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva 28.04.1948
175/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 29.06.1993
r1/c22/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 68/1993 Sb 15.02.1993
85/1991 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky 20.03.1991
o1/c69/1990 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb 10.10.1990
51/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky 01.03.1990