Objednat předplatné
1232 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy 01.06.2000
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
129/2000 Sb. Zákon o krajích 12.11.2000
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby 01.02.2020
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
300/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 23.07.2001
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2007
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru 01.01.2016
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 09.04.2019
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
336/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2020
1/2019 Sb. Nařízení vlády o oborech státní služby 01.07.2019
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 01.03.2007
189/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.07.2008
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 01.10.2019
302/2014 Sb. Nařízení vlády o katalogu správních činností 01.01.2015
135/2015 Sb. Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat 01.07.2015