Objednat předplatné
1224 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
126/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. 23.03.2020
129/2000 Sb. Zákon o krajích 12.11.2000
12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby 01.02.2020
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
87/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 217 o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů 16.03.2020
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru 01.01.2016
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 23.07.2001
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
300/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2007
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
141/1997 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu 01.07.1997
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 09.04.2019
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
158/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 01.07.2019
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy 01.06.2000
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 24.05.1991
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017