Objednat předplatné
1221 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2018
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 23.07.2001
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů 24.04.2019
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
458/2000 Sb. Energetický zákon 01.01.2001
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 01.01.2014
222/2010 Sb. Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 01.10.2010
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 01.06.2000
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích 01.01.2002
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 01.01.2002
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
300/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
12/2020 Sb. Zákon o právu na digitální služby 01.02.2020
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách 01.01.1999
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy 23.10.2000
304/2014 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců 01.01.2015
350/2011 Sb. Chemický zákon 01.01.2012
505/1990 Sb. Zákon o metrologii 01.02.1991
129/2000 Sb. Zákon o krajích 12.11.2000
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech 01.07.2010
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2007
416/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 01.08.2004
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
247/2001 Sb. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 23.07.2001
139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 01.01.2003
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru 01.01.2016
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí 31.12.2001
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky 01.01.2013
263/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 01.01.2019
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 24.04.2019
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 09.04.2019
336/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2020
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
24/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb. 27.01.2020
35/2007 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 01.03.2007
1/2019 Sb. Nařízení vlády o oborech státní služby 01.07.2019
123/2006 Sb. Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 01.05.2006
352/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020