Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 4 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
30/1987 Sb. Dohoda o spolupráci mezi ústředními orgány mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky 28.01.1987
31/1951 Sb. Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov 24.04.1951
295/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států 14.05.2004
21/1966 Sb. Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci 23.09.1965