Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 4 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
295/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států 14.05.2004
30/1987 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad 28.01.1987
21/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci 23.09.1965
31/1951 Sb. Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov 24.04.1951