Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 21 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské 10.08.1945
433/2013 Sb. Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky 01.01.2014
175/2015 Sb. Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky 15.07.2015
74/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti 29.04.1946
88/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství 29.03.1990
165/1968 Sb. Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství 01.01.1969
102/1947 Sb. Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem 24.06.1947
72/1962 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen 04.07.1962
179/1946 Sb. Ústavní zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska 04.10.1946
191/2014 Sb. Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 01.01.2015
206/1968 Sb. Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky 01.01.1969
119/1949 Sb. Vyhláška ministra vnitra o lhůtě k podávání žádostí o vrácení státního občanství osobám německé národnosti 01.06.1949
34/1953 Sb. Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství 07.05.1953
75/1946 Sb. Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, zejména z Maďarska 29.04.1946
425/2013 Sb. Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky 01.01.2014
92/1990 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb. 30.03.1990
40/1950 Sb. Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství 01.05.1950
37/1961 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství 19.03.1961
96/1985 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství 20.11.1985
71/1966 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství 20.05.1966