Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
21 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
76/1962 Sb. Smlouva o Antarktidě 14.06.1962
292/1999 Sb. Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám 06.11.1996
203/2005 Sb. Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa 27.05.2005
33/1960 Sb. Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky 08.04.1960
172/1948 Sb. Předválečné dvoustranné smlouvy s Bulharskem, Italií, Maďarskem nebo Rumunskem, které podle mírových smluv byly ponechány v účinnosti nebo obnoveny 17.07.1948
206/1947 Sb. Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem 15.12.1947
192/1947 Sb. Mierová smluva s Maďarskom 14.10.1947
39/1956 Sb. Státní smlouva o obnovení nezávislého a demokratického Rakouska 28.09.1955
153/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2009
172/1947 Sb. Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Italií, Maďarskem a Rumunskem 15.10.1947
120/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů 19.03.2004
63/1967 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 01.07.1967
203/1946 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie 10.08.1945
31/1969 Sb. Rozhodnutí presidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 24.03.1969
197/1949 Sb. Vyhláška o předběžném provádění Dohody o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi Československou republikou a republikou Maďarskou 07.05.1949
66/1949 Sb. Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy 15.03.1949
491/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky 31.12.2009
380/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt 20.09.1990
37/1952 Sb. Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových 01.08.1952
157/1946 Sb. Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946 12.04.1946