Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1605 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
79/2017 Sb. Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 01.09.2017
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
282/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 04.09.2017
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
283/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 04.09.2017
287/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů 13.09.2017
118/2006 Sb. Vyhláška, kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou 31.03.2006
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu 09.08.2000
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2020
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 09.02.1994
268/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 160 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 22.08.2017
275/2017 Sb. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
107/1999 Sb. Zákon o jednacím řádu Senátu 01.07.1999
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 01.01.2000
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
 
...