Objednat předplatné
1042 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu 09.08.2000
259/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2022
51/2020 Sb. Zákon o územně správním členění státu 01.01.2021
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2022
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
304/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2019
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
336/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 01.01.2020
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 01.10.2019
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
69/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 12.03.2020
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 01.01.2000
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
292/2004 Sb. Zákon o zásluhách Edvarda Beneše 14.05.2004
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 09.02.1994
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
218/2002 Sb. Služební zákon 01.01.2015
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
387/2010 Sb. Vyhláška o vojenských znacích a stejnokrojích 01.01.2011
326/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 12.11.2000
143/1968 Sb. Ústavní zákon o československé federaci 01.01.1969
156/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 09.04.2020
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání 01.01.2003
107/1999 Sb. Zákon o jednacím řádu Senátu 01.07.1999