Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1612 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu 09.08.2000
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 01.01.2018
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
363/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 07.11.2017
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 09.02.1994
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
357/2017 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
358/2017 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
348/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem 01.01.2018
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
327/1991 Sb. Ústavní zákon o referendu 16.08.1991
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2020
345/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu 19.10.2017
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
79/2017 Sb. Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 01.09.2017
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 01.01.2000
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
 
...