Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1623 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 01.01.2015
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
120/2001 Sb. Exekuční řád 01.05.2001
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 01.05.2005
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
2/1969 Sb. Kompetenční zákon 08.01.1969
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků 01.01.2003
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 01.01.2007
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem 15.05.1998
186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 01.01.2014
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 01.01.2001
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky 01.01.1996
277/2015 Sb. Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů 26.10.2015
451/1991 Sb. Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích 05.11.1991
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 04.07.2001
36/1960 Sb. Zákon o územním členění státu 11.04.1960
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
247/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
22/2004 Sb. Zákon o místním referendu 01.02.2004
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR 29.05.1998
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů ČR 05.10.2001
303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti 01.01.2018
14/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.09.2017
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu 09.08.2000
515/2002 Sb. Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 01.03.2003
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství 01.07.2008
294/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky 01.10.2012
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
222/2016 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 01.01.2020
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
3/1993 Sb. Zákon o státních symbolech ČR 01.01.1993
300/2017 Sb. Stykový zákon 01.09.2018
328/2001 Sb. Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
312/2014 Sb. Konsolidační vyhláška státu 01.01.2015
60/2000 Sb. Zákon o ochraně olympijských symbolik 01.05.2000
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 01.07.2002
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků 01.01.2000
16/2018 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)
233/2000 Sb. Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR 01.08.2000
373/2017 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 01.01.2018
26/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu zrušení § 12 odst. 4 a 5 č. 449/2001 Sb., o myslivosti 19.02.2018
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu 04.03.2003
302/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2017
 
...