Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
25 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
254/2019 Sb. Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech 01.01.2021
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.07.1967
123/2015 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti 01.06.2015
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
255/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 01.01.2021
432/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 312/1995 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.01.2003
322/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 30.06.2006
444/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2012
77/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 10.03.1993
177/1950 Sb. Vládne nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí 01.01.1951
297/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 16 č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 10.11.2015
11/1985 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 01.03.1985
76/1950 Sb. Vládní nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků 01.07.1950
47/1959 Sb. Zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků 01.09.1959
184/1990 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb. 01.07.1990
149/1992 Sb. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách 09.04.1992
121/1947 Sb. Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním 09.07.1947
167/1949 Sb. Zákon o stálých přísežných znalcích a tlumočnících 02.07.1949
38/1946 Sb. Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců 07.03.1946
382/1992 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov 31.07.1992
224/1992 Sb. Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků 21.05.1992
301/1990 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení vyhlášky č. 6/1985 Zb. 01.08.1990
6/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch 01.03.1985
206/1946 Sb. Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů 01.01.1946