Objednat předplatné
1361 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 01.01.2007
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 01.04.1997
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 01.01.2009
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 01.10.1995
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 01.01.2007
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
357/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
268/2019 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 01.01.2020
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 01.01.1993
359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity 01.01.2010
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu 01.01.2007
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
349/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 01.01.2020
427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření 01.01.2013
260/2019 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 01.01.2020
201/2018 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 01.01.2019
164/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2020
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 01.01.1996
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem 21.03.1994
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
321/2019 Sb. Nařízení o úpravě náhrady 01.01.2020
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR 01.04.2011
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
282/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
363/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2020
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
320/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 01.01.2019
315/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.12.2019
155/1998 Sb. Zákon o znakové řeči 13.07.1998
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 01.01.1992
2/2015 Sb. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 06.01.2015
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011) 01.10.1988
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 01.01.2017
47/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2019
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 01.07.1992
353/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2016
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení 27.05.1991