Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1308 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 01.01.2007
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 01.04.1997
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 01.10.1995
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 01.01.2009
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 01.01.2007
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 01.01.1993
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity 01.01.2010
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření 01.01.2013
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu 01.01.2007
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR 01.04.2011
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
348/2016 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 01.01.2017
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 01.01.1996
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2017
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 01.01.2017
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem 21.03.1994
148/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
2/2015 Sb. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 06.01.2015
290/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 01.01.1992
273/2015 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 01.01.2016
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 01.01.2016
310/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2018
155/1998 Sb. Zákon o znakové řeči 13.07.1998
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 01.07.1992
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
376/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění 07.12.2011
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 01.01.2015
384/2007 Sb. Vyhláška o seznamu referenčních skupin 01.01.2008
284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
325/2016 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017 01.01.2017
 
...