Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1312 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 01.01.2007
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 01.04.1997
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 01.10.1995
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 01.01.2009
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 01.01.2007
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 01.01.1993
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity 01.01.2010
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu 01.01.2007
427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření 01.01.2013
348/2016 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017 01.01.2017
200/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.04.2017
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 01.01.1996
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR 01.04.2011
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
343/2017 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018 01.01.2018
353/2017 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 01.01.2018
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
310/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.06.2018
349/2017 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem 21.03.1994
290/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
344/2017 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018 01.01.2018
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 01.01.1992
301/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2018
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 01.07.1992
273/2015 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 01.01.2016
376/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění 07.12.2011
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 01.01.2015
155/1998 Sb. Zákon o znakové řeči 13.07.1998
148/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
2/2015 Sb. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 06.01.2015
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 01.01.2016
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.01.2018
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011) 01.10.1988
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 20.10.2008
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti 21.02.2017
 
...