Přejít na PLUS
Řazení
...

Nalezeno 1349 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách 01.01.2007
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 01.01.2001
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění 01.04.1997
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění 01.01.2009
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 01.10.1995
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 01.01.2001
505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách 01.01.2007
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 01.01.1992
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi 01.01.2007
359/2009 Sb. Vyhláška o posuzování invalidity 01.01.2010
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1993
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 01.01.1993
114/2002 Sb. Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.05.2002
201/2018 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 01.01.2019
427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření 01.01.2013
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu 01.01.2007
388/2011 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 01.01.2012
379/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 21.12.2007
282/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 01.01.2008
164/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2020
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 01.01.1996
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) 01.07.2017
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu 26.10.1995
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství 01.07.2006
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě 01.01.2003
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem 21.03.1994
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR 01.04.2011
2/2015 Sb. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče 06.01.2015
353/2017 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018 01.01.2018
320/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 01.01.2019
47/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 01.04.2019
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011) 01.10.1988
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 01.01.1992
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 01.01.2003
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 01.01.2016
103/2019 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
376/2011 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění 07.12.2011
1/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.01.2015
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 01.02.2018
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 01.01.2006
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 01.07.1992
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 01.01.2015
92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.05.2018
124/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2008
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek 01.08.2007
 
...