Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 7 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
306/1991 Sb. Zákon o změnách v sociálním zabezpečení 01.08.1991
148/1945 Sb. Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci 07.12.1945
180/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 04.08.1997
247/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1995
22/1953 Sb. Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení 18.04.1953
58/1947 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci 01.01.1947
158/1945 Sb. Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění 01.12.1945