Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
26 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 01.07.2016
37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 01.01.2005
363/2013 Sb. Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 01.01.2014
177/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 01.11.2019
70/1983 Sb. Občanský zákoník (úplné znění, jak vypývá z pozdějších změn a doplňků)
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech 29.09.2005
381/2016 Sb. Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru 01.12.2016
249/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. 18.08.2017
71/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv 14.03.2019
123/1975 Sb. Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 01.01.1976
99/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie 25.04.2013
278/2009 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví 01.01.2010
66/1979 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb 01.09.1979
50/1953 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se částečně mění placení nájemného 01.07.1953
o1/c90/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí 25.09.1992
135/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami 01.04.1992
164/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky č. 100/1982 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode 26.10.1988
95/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 01.07.1988
64/1984 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 01.08.1984
38/1983 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 13.04.1983
13/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o poistných podmienkach pre poistenie majetku 01.04.1983
101/1973 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích 01.10.1973
104/1965 Sb. Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků 01.12.1965
19/1963 Sb. Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob 26.02.1963
17/1952 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků 28.05.1952
37/1955 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení 13.08.1955