Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
28 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
95/1963 Sb. Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) 01.04.1964
146/1984 Sb. Zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
26/1957 Sb. Zákon o notářských poplatcích 01.07.1957
116/1951 Sb. Zákon o státním notářství 01.01.1952
24/1964 Sb. Zákon o notářských poplatcích 01.04.1964
25/1964 Sb. Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích 01.04.1964
120/1983 Sb. Zákon České národní rady o stanovení působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu 01.11.1983
30/1957 Sb. Nařízení ministra financí, kterým se provádí zákon o notářských poplatcích 01.07.1957
158/1969 Sb. Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 01.01.1970
46/1959 Sb. Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstievy 01.09.1959
117/1951 Sb. Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí zákon o státním notářství 01.01.1952
150/1984 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích 01.01.1985
96/1963 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství 01.04.1964
42/1960 Sb. Nařízení o sídlech a územních obvodech státních notářství 11.04.1960
134/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) 01.04.1983
201/1990 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích 18.05.1990
192/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch 18.05.1990
141/1984 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
139/1984 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch 01.01.1985
75/1983 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 25/1964 Zb. na vykonanie zákona o notárskych poplatkoch 13.07.1983
74/1983 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 30/1972 Sb. 13.07.1983
29/1978 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád 01.07.1978
34/1972 Sb. Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích 29.06.1972
105/1968 Sb. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o některých opatřeních v oboru soudnictví a státních notářství 24.07.1968
196/1964 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb 10.12.1964
111/1947 Sb. Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských 01.07.1947
135/1968 Sb. Opatření pověřence SNR pro spravedlnost, kterým se zřizují okresní soudy a státní notářství v okresech Veľký Krtíš, Košice-město, Košice-venkov, Vranov a Stará Ľubovňa 01.10.1968
122/1968 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 20.09.1968