Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
22 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Nalezené předpisy

Číslo Název předpisu Účinnost od
15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o smluvním právu 27.01.1980
30/1947 Sb. Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora 24.10.1945
210/2008 Sb. Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 17.06.2008
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 01.07.2010
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí 01.04.2006
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 01.01.2011
176/1964 Sb. Evropská úmluva o obchodní arbitráži 11.02.1964
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2006
66/1999 Sb. Přístup České republiky k Severoatlantické smlouvě 24.08.1949
629/2004 Sb. Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 14.12.2004
252/2000 Sb. Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 01.01.2001
88/2009 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu 01.04.2009
128/1950 Sb. Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou 31.08.1950
281/2006 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona o provádění mezinárodních sankcí 09.06.2006
420/1992 Sb. Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států 14.10.1966
279/2006 Sb. Vyhláška, kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie 09.06.2006
170/2003 Sb. Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice 12.06.2003
46/1996 Sb. Odstoupení od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 26.01.1996
116/1974 Sb. Smlouva o postupu při šetření událostí na společných státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou 16.11.1974
115/1974 Sb. Úmluva o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 13.08.1973
74/1974 Sb. Vyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2 01.09.1974
66/1955 Sb. Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím 10.12.1953