Přejít na PLUS
Řazení

Nalezeno 8 předpisů

Číslo Název předpisu Účinnost od
16/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně 01.02.1991
370/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících 01.01.2006
85/1949 Sb. Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory 07.04.1949
37/1956 Sb. Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění 01.08.1956
25/1983 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 01.04.1983
49/1991 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania 01.02.1991
23/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory 24.03.1970
42/1975 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 01.07.1975